fbpx
Hình nền nổi bật

Đề cử học sinh lớp 6

Chúng tôi không còn chấp nhận các đề cử cho năm học 2020-2021.

 

Vui lòng kiểm tra lại vào năm sau. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng gửi email [email được bảo vệ].

Ứng viên đủ điều kiện phải:

• Là cư dân NYC đã đăng ký lớp sáu trong năm học 2020-2021

• Đã đạt được 90% trở lên trong tất cả các lớp học

• Đến từ các gia đình có nhu cầu tài chính

• Là một công dân or thường trú của Hoa Kỳ (không yêu cầu cha mẹ)

• Có thành tích tham dự tốt và đúng giờ

 

Cảm ơn bạn! Để lên lịch cho buổi cung cấp thông tin về TEAK cho trường của bạn, vui lòng liên hệ với Danielle Holman, Giám đốc Tuyển sinh, theo số 212-288-6678 × 104 hoặc [email được bảo vệ].

 

Ghi danh