fbpx
Hình nền nổi bật

Đề cử học sinh lớp 6

Ứng dụng cho 2022-2023 hiện đã được mở! Vui lòng đọc phần dưới đây để biết thêm thông tin và tư cách nếu bạn muốn đề cử một học sinh lớp 6 hiện tại.

 

Ứng viên đủ điều kiện phải:

• Là cư dân NYC đã đăng ký lớp sáu trong năm học 2022-2023

• Đã đạt được 90% trở lên trong tất cả các lớp học

• Đến từ các gia đình có nhu cầu tài chính

• Là một công dân or thường trú của Hoa Kỳ (không yêu cầu cha mẹ)

• Có thành tích tham dự tốt và đúng giờ

 

Nếu bạn biết một sinh viên đáp ứng các yêu cầu này, vui lòng hoàn thành biểu mẫu đề cử đây.

Nếu bạn có thắc mắc, vui lòng gửi email [email được bảo vệ].

Cảm ơn bạn! Để lên lịch một buổi cung cấp thông tin về TEAK cho trường của bạn, vui lòng liên hệ với Erin Rodriguez, Phó Giám đốc Tuyển sinh, theo số 212-288-6678 × 105 hoặc [email được bảo vệ].

 

Ghi danh