Hình nền nổi bật

Đề cử học sinh lớp 6

Học bổng TEAK hiện đang chấp nhận các đề cử cho năm học 2020 - 2021.

Vui lòng nhấp vào nhấn vào đây. để đề cử một học sinh lớp sáu tham gia Học bổng TEAK! Nếu bạn đề cử hơn mười sinh viên, bạn được hoan nghênh tải về mẫu bảng tính đề cử của chúng tôi và gửi nó qua email [Email protected].

Ứng viên đủ điều kiện phải:

• Là cư dân NYC đã đăng ký lớp sáu trong năm học 2020-2021

• Đạt được 90% trở lên trong tất cả các lớp học

• Đến từ các gia đình có nhu cầu tài chính

• Hãy là một công dân or thường trú của Hoa Kỳ (không yêu cầu cha mẹ)

• Có sự tham gia mạnh mẽ và hồ sơ đúng giờ

Cảm ơn bạn! Để lên lịch một buổi cung cấp thông tin về TEAK cho trường của bạn, vui lòng liên hệ với Danielle Holman, Giám đốc Tuyển sinh, theo số 212-288-6678 × 104 hoặc [Email protected].

Ghi danh