fbpx
Hình nền nổi bật

Chương trình thành công đại học

Khi học sinh chuyển tiếp từ trường trung học, họ sẽ có quyền truy cập vào chương trình năng động hướng đến thành công ở trường đại học và tham gia vào các lớp TEAK. Thành phần bổ sung này của TEAK bao gồm các đăng ký và lượt truy cập cho sinh viên năm thứ nhất và năm thứ hai; tư vấn học tập, sự nghiệp và hỗ trợ tài chính nhóm và cá nhân; một chương trình cố vấn do sinh viên lãnh đạo; hội thảo học thuật và tiền chuyên nghiệp; cơ hội thực tập; và huấn luyện viên chuyên nghiệp.

Chuyển tiếp lên đại học 


Trong suốt mùa hè trước khi học đại học, học sinh tốt nghiệp trung học của TEAK tham gia một số hội thảo để nêu bật các nguồn lực và thông tin quan trọng cần thiết để đảm bảo chuyển tiếp thành công vào đại học. Các chủ đề bao gồm: điều chỉnh cuộc sống đại học, hiểu biết về tài chính, căng thẳng và quản lý thời gian, tham gia vào cộng đồng đại học, lập kế hoạch học tập và thành công.

 

Thăm và đăng ký đại học


Học giả Đại học nhận được một đăng ký giữa học kỳ qua điện thoại hoặc một chuyến thăm trong khuôn viên trường để cung cấp hỗ trợ trong hai năm đầu tiên quan trọng của đại học. Nếu một chuyến thăm trong khuôn viên trường được thực hiện, tất cả các Học giả địa phương sẽ được mời tham gia Buổi gặp mặt của TEAK - một cuộc tập hợp các Học giả giữa các lớp học cùng một trường đại học hoặc các trường đại học địa phương.

 

Chương trình Big Sibling


Sinh viên đại học năm thứ nhất được đối sánh với các Học giả Cao đẳng TEAK cũ trong khuôn viên trường đại học thông qua TEAK Big Siblings, một chương trình cố vấn do sinh viên lãnh đạo được thiết kế để tạo điều kiện cho các cơ hội xây dựng cộng đồng và lãnh đạo giữa các lớp học.

 

Phát triển nghề nghiệp & Cơ hội thực tập


Trong và sau đại học, TEAK hỗ trợ các hoạt động chuyên môn của sinh viên thông qua hội thảo nghề nghiệp, đánh giá sơ yếu lý lịch, chuẩn bị phỏng vấn và một loạt các hội thảo về kết nối mạng, xây dựng thương hiệu cá nhân, chuyển từ đại học sang nghề nghiệp và quản lý tài chính. TEAK cũng tổ chức một Ngân hàng việc làm và Cơ sở dữ liệu Cố vấn Chuyên nghiệp để giúp các Học giả Cao đẳng TEAK hiện tại có được kinh nghiệm và cái nhìn sâu sắc hơn về nhiều lĩnh vực.  

Hướng dẫn học đại học
Chương trình tiếp theo