fbpx
Hình nền nổi bật

Khóa Học

Sau khi nhập học, ĐỘI học sinh tham gia một chương trình mười năm nghiêm ngặt và toàn diện, xây dựng nền tảng cho sự thành công ở trường trung học và đại học. Mỗi chương trình tìm cách thu hút sinh viên trong việc thúc đẩy trí tò mò trí tuệ, mở rộng các kỹ năng giao tiếp và khuyến khích sự tham gia của cộng đồng thông qua việc hòa nhập văn hóa và chuyên nghiệp.

 

Tập trung vào thành công học tập trong tương lai và phát triển cá nhân, mỗi chu kỳ của các chương trình chuyên sâu sẽ chuẩn bị và hỗ trợ học sinh trong các quá trình tuyển sinh trung học và đại học có tính chọn lọc cao.

1.

mũi tên
Chương trình trung học

2.

mũi tên
Xếp lớp trung học

3.

mũi tên
Chương trình trung học

4.

mũi tên
Thực tập

5.

mũi tên
Hướng dẫn học đại học

6.

mũi tên
Chương trình thành công đại học