fbpx
Hình nền nổi bật

Cam kết về Công bằng của TEAK

Kính gửi cộng đồng TEAK,

 

Chúng tôi vui mừng chia sẻ tuyên bố Đa dạng, Công bằng, Hòa nhập và Thuộc về của chúng tôi với bạn. Quy trình của chúng tôi liên quan đến việc khảo sát Nghiên cứu sinh và Cựu sinh viên hiện tại, tổ chức các buổi lắng nghe với phụ huynh / người giám hộ và nhận ý kiến ​​đóng góp từ nhân viên. Chúng tôi cảm ơn tất cả những người đã tham gia chia sẻ kinh nghiệm và phản hồi của họ.

 

Cảm ơn bạn,
Ủy ban phát triển nghề nghiệp của TEAK

Báo cáo vốn chủ sở hữu

 

TEAK Fellowship cam kết là một tổ chức chống phân biệt chủng tộc. Chúng tôi cam kết thực hiện các chính sách và thực tiễn công bằng nhằm trao quyền cho cộng đồng đa dạng của chúng tôi gồm sinh viên, gia đình, nhân viên và tình nguyện viên. Để tạo ra các học giả, nhà lãnh đạo, công dân và nghiên cứu sinh mạnh mẽ hơn, nhân viên của TEAK tin tưởng vào việc hiểu tất cả các cách mà các thành viên trong cộng đồng đa dạng của chúng tôi điều hướng trên thế giới.

 

 

Đa dạng, Công bằng, Hòa nhập và Thuộc về TEAK

 

Chúng tôi định nghĩa công bằng là việc thúc đẩy các cơ hội thừa nhận, tôn vinh và đánh giá cao danh tính hữu hình và vô hình của các thành viên cộng đồng của chúng tôi. Chúng tôi cố gắng khuyến khích sinh viên tiếp cận để hoàn thành tiềm năng học tập và mục tiêu cá nhân của họ và nuôi dưỡng cảm giác thân thuộc cho tất cả mọi người. Chúng tôi không chấp nhận sự phân biệt đối xử dựa trên tình trạng khả năng, dân tộc, bản dạng giới, khuynh hướng tình dục, chủng tộc hoặc tôn giáo.

nhìn nhận

 

Kể từ khi thành lập, TEAK đã cam kết phục vụ các sinh viên đa dạng nhưng không phải lúc nào cũng áp dụng cách tiếp cận chống thực tế đối với lập trình và hoạt động của chúng tôi. Chúng tôi thừa nhận những tác hại trong quá khứ và cam kết học sinh sẽ làm tốt hơn nữa.

 

Chúng tôi hiểu rằng công việc cần thiết để trở thành một tổ chức bình đẳng và chống phân biệt đối xử trải dài trên tất cả các bộ phận từ nhân viên chương trình, truyền thông và phát triển, đội ngũ lãnh đạo điều hành và hội đồng quản trị của chúng tôi.

 

TEAK hoạt động trong một hệ thống giáo dục bất bình đẳng và không thể giải quyết mọi vấn đề. Tuy nhiên, chúng tôi cam kết tự chịu trách nhiệm để vận động cho sự thay đổi tích cực cùng với học sinh và gia đình mà chúng tôi phục vụ.

Hoạt động

 

Là một tổ chức, chúng tôi cam kết thực hiện các hành động sau:

 

  • Lắng nghe và đáp ứng nhu cầu của sinh viên, gia đình, cựu sinh viên và nhân viên của chúng tôi bằng cách kết hợp các sáng kiến ​​đa dạng, công bằng và thuộc về các kế hoạch chiến lược của TEAK.
  • Tuyển dụng nhân viên, thành viên hội đồng quản trị và tình nguyện viên phản ánh sự đa dạng phong phú của các gia đình trong Học bổng của chúng tôi.
  • Đánh giá cách thức thực hành tổ chức và chính sách hiện tại của chúng tôi duy trì sự bất bình đẳng hệ thống đối với các nhóm yếu thế.
  • Triển khai chương trình giảng dạy đáp ứng văn hóa, hòa nhập và chống phân biệt chủng tộc để truyền cảm hứng cho học sinh của chúng tôi trở thành những người thay đổi.
  • Thúc đẩy quan hệ đối tác với các tổ chức chia sẻ các giá trị của chúng tôi trong việc cung cấp quyền truy cập vào các cộng đồng bị thiếu nguồn lực và bị tước quyền bởi sự bất bình đẳng hệ thống.
  • Lên tiếng về các vấn đề ảnh hưởng đến tất cả các cử tri của chúng tôi. Chúng tôi đặc biệt cam kết giữ các trường và tổ chức đối tác của chúng tôi có trách nhiệm giải trình bằng cách vạch ra các kỳ vọng của chúng tôi và cung cấp các nguồn lực và chuyên môn của chúng tôi liên quan đến các vấn đề chủng tộc, công bằng và công lý.

Trách nhiệm

 

Để tự chịu trách nhiệm và duy trì tiến độ hướng tới mục tiêu trở thành một tổ chức chống phân biệt chủng tộc và hòa nhập, chúng tôi sẽ:

 

  • Thiết lập đánh giá hàng năm nhằm đánh giá các mục tiêu của chúng tôi liên quan đến sự đa dạng, công bằng và thuộc về, được dẫn dắt bởi một nhóm nhân viên, bao gồm giám đốc điều hành, ủy ban phát triển chuyên môn và các nhân sự có liên quan khác.
  • Chia sẻ kết quả đánh giá hàng năm với các khu vực bầu cử của TEAK, bao gồm nhưng không giới hạn ở nhân viên, cựu sinh viên, phụ huynh và học sinh.
  • Thiết lập các mục tiêu hàng năm liên quan đến sự đa dạng, công bằng, hòa nhập và thuộc về và báo cáo cho Ủy ban Hội đồng Quản trị TEAK về Đa dạng, Công bằng, Hòa nhập và Tiến bộ.

 

 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ [email được bảo vệ].