fbpx
Hình nền nổi bật

Câu chuyện TEAK

kiên cường, kiên cường và chiến thắng

Nghe những câu chuyện của họ dưới đây

Hình ảnh của Geovanna

geovanna

"Tôi đã may mắn tìm thấy giọng nói của mình"

Nghe câu chuyện của cô ấy
Hình ảnh của Jonathan

Jonathan

"Đó là nhiệm vụ của tôi để đạt được những gì mẹ tôi không thể"

Nghe câu chuyện của anh ấy
Hình ảnh của Samara

Samara

"Tôi luôn cố gắng đi những con đường mới, khác với những phần còn lại"

Nghe câu chuyện của cô ấy