fbpx
Hình nền nổi bật

Bộ Sưu Tập Video

Buổi dạ tiệc của người tạo sự thay đổi – Marc Becker
Nhà sản xuất thay đổi Anne Brennan
Nhà sản xuất thay đổi Merline Saintil

Tổng quan về TEAK
Mikai Spencer
Thay đổi Maker Gala – Mikai
Được truyền cảm hứng – TEAK Alumni

Được truyền cảm hứng - Angie
Được truyền cảm hứng - Jocelin
Được truyền cảm hứng - Jonny

Được truyền cảm hứng - Washieu
Hành trình TEAK - Melanie
Hành trình TEAK - Jonathan

Hành trình TEAK - Mahbuba
Lấy đôi cánh của bạn - Franklyn
Học bay - Isa

Đi máy bay - Fernando
Câu chuyện về TEAK
Khóa học sinh thái đô thị khám phá mùa hè TEAK

Cửa mở
Gặp TEAK - Eon Goldson '09, Trợ lý Giám đốc Hoạt động Khám phá Mùa hè
TEAK là gì?