fbpx
Hình nền nổi bật

Bộ Sưu Tập Video

Phim kỷ niệm 25 năm
TEAK trên WABC

Tôn vinh Robert S. Kaplan
Tôn vinh Quỹ Lone Pine
Tôn vinh Luis A. Miranda, Jr. & Lin-Manuel Miranda

Buổi dạ tiệc của người tạo sự thay đổi – Marc Becker
Nhà sản xuất thay đổi Anne Brennan
Nhà sản xuất thay đổi Merline Saintil

Tổng quan về TEAK
Mikai Spencer
Thay đổi Maker Gala – Mikai
Được truyền cảm hứng – TEAK Alumni

Được truyền cảm hứng - Angie
Được truyền cảm hứng - Jocelin
Được truyền cảm hứng - Jonny

Được truyền cảm hứng - Washieu
Hành trình TEAK - Melanie
Hành trình TEAK - Jonathan

Hành trình TEAK - Mahbuba
Lấy đôi cánh của bạn - Franklyn
Học bay - Isa

Đi máy bay - Fernando
Câu chuyện về TEAK
Khóa học sinh thái đô thị khám phá mùa hè TEAK

Cửa mở
Gặp TEAK - Eon Goldson '09, Trợ lý Giám đốc Hoạt động Khám phá Mùa hè
TEAK là gì?