fbpx
Hình nền nổi bật

Tuyển sinh


 
 

Sự khác biệt TEAK


TEAK nổi bật với cam kết về sự đa dạng và sự lựa chọn. Xét tuyển vào TEAK chỉ dựa trên thành tích học tập, khả năng lãnh đạo và tiềm năng cá nhân và nhu cầu tài chính. TEAK không căn cứ vào chủng tộc, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục hoặc khả năng thể chất. TEAK cung cấp một số tùy chọn giáo dục cho học sinh của mình bằng cách kết hợp các đối tác trường trung học công lập, địa phương và độc lập (ngày hoặc nội trú).

 

TEAK thừa nhận học sinh lớp sáu có thành tích cao, có động lực từ tất cả năm quận của thành phố New York và làm việc với họ suốt mùa hè sau khi họ tốt nghiệp trung học. Chuẩn bị học tập nghiêm túc, hướng dẫn và hỗ trợ thông qua các trường trung học chọn lọc, và tiếp xúc với một nhóm đồng nghiệp và cố vấn mạnh mẽ cho sinh viên tài năng thiếu nguồn lực kinh tế của các đồng nghiệp của họ để cạnh tranh và thành công hơn trong trường đại học.

Ghi danh