fbpx
Anons Istorik en

Konsèy Direktè TEAK

TEAK se kapab satisfè misyon li kòm yon konsekans angajman dinamik nan Konsèy Administrasyon an ki bay san gad dèyè nan tan yo, ekspètiz, ak resous sipòte elèv nou yo.

 • Marc Becker (Prezidan)
  Senior Patnè & Ko-Head Apollo Misyon Enpak
  Apollo Jesyon
  Marc Becker (Prezidan)
  Senior Patnè & Ko-Head Apollo Misyon Enpak

  Senior patnè Marc Becker se yon veteran 25-ane nan Apollo ak Ko-plon nan Apollo enpak, yon nouvo platfòm dedye a enpak envesti. Mesye Becker te deja sipèvize efò prive ekite kabinè avoka a nan sèvis biznis yo, transpò ak lojistik, sèvis finansye, peman, sèvis byen imobilye, homebuilders, ak pwodwi bilding endistriyèl vètikal. Li chita tou sou komite envestisman pou divizyon ekite prive Apollo a e li prezide komite envestisman an
  pou Apollo a US ak pwovens Lazi divizyon sou byen imobilye prive. Li se yon manm nan komite direksyon Sitwayènte kabinè avoka a. Mesye Becker te sèvi sou plizyè konsèy administrasyon nan konpayi ki te apiye nan fon Apollo-jere, ki gen ladan pozisyon li ye kounye a kòm Prezidan tablo a nan ADT Corporation. Li te deja sèvi sou tablo a nan direktè nan Sun Country
  Airlines, Realogy Corporation, Affinion Group Holdings, Inc, CEVA Holdings, LLC, Evertec Group, LLC, Patnè Finansye Nasyonal, Novitex Holdings, Inc., Kalite Distribisyon, Inc, Pacer Entènasyonal, Apollo Residential Mortgage, Inc, ak SourceHOV Holdings Inc. Mesye Becker kenbe pozisyon lidèchip nan òganizasyon san bi likratif ak chèz tablo yo nan TEAK Fellowship la ak Park Avenue sinagòg. Li se yon manm nan inivèsite konsèy finansye lidèchip èd finansye a. Anvan li te rantre nan Apollo, Mesye Becker te travay nan divizyon bankè envestisman nan Smith Barney Inc. Li se yon gradye nan Inivèsite a nan Wharton lekòl la nan biznis nan biznis, kote li se yon konferans envite souvan.

 • Matthew R. Stopnik (Vis-Prezidan)
  Ko-Head, US Envestisman Banking
  RBC Capital Markets
  Matthew R. Stopnik (Vis-Prezidan)
  Ko-Head, US Envestisman Banking

  Matthew R. Stopnik se ko-tèt US Bankè Envestisman Global. Li te antre nan mache kapital RBC nan mwa janvye 2015 kòm ko-tèt la nan Sponsors Finansye. Anvan li te rantre nan RBC, Mesye Stopnik te pase 20 ane nan UBS Envestisman Bank, wòl ki pi resan li sèvi kòm tèt li yo US nan Sponsors Finansye. Nan RBC, Mesye Stopnik responsab pou Bank Envestisman Etazini, ansanm ak Jim Wolfe. Li responsab tou pou jere relasyon RBC ak kèk nan pi gwo ak pi aktif konpayi ekite prive nan mond lan. Mesye Stopnik sèvi nan Komite Kapital Etazini an, se yon Ko-Prezidan pou RBC Fondasyon an, se yon Vis-Prezidan Komisyon Konsèy la nan administratè nan TEAK Fellowship a, se yon manm nan Komisyon Konsèy la nan jèn, INC., E se yon David Rockefeller Kamarad nan Patenarya a pou New York City. Li te resevwa yon BA nan Inivèsite Michigan. Mesye Stopnik ak madanm li ap viv nan New York City ak de pitit yo.

 • Catherine Clarkin (Trezorye)
  kreye patenarya
  Sullivan & Cromwell
  Catherine Clarkin (Trezorye)
  kreye patenarya

  Cathy se yon patnè nan Sullivan & Cromwell, ki espesyalize nan tranzaksyon mache kapital ak gouvènans antrepriz. Li te resevwa yon BA nan Ekonomi nan Inivèsite Ameriken ak degre lwa li nan Inivèsite Katolik, Columbus School of Law. Cathy sèvi kòm yon Mentor nan yon parèy nan klas 16th TEAK la ak rantre nan tablo a nan 2016.

 • Christopher Lanning (Sekretè)
  Direktè Jeneral & Avoka Jeneral
  Jeneral Atlantik
  Christopher Lanning (Sekretè)
  Direktè Jeneral & Avoka Jeneral

  Chris se yon Direktè Jeneral ak Avoka Jeneral nan Jeneral Atlantik, yon antrepriz ekite kwasans mondyal. Li te antre nan kabinè avoka a nan lane 2000 e li te sèvi sou yon kantite tablo nan konpayi jeneral pòtfolyo Atlantik yo. Anvan yo te rantre nan Jeneral Atlantik, Chris te asosye ak konpayi avoka Hunton & Williams ak Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison. Li kenbe yon BA ak distenksyon segondè nan istwa nan Inivèsite Virginia, ak yon JD nan Inivèsite Virginia School of Law. Li rete nan Manhattan ak madanm li Shelly ak de pitit yo. Chris rantre nan Komisyon Konsèy la TEAK nan 2012.

 • Jonatan Bilzin
  Jere Direktè
  TowerBrook
  Jonatan Bilzin
  Jere Direktè

  Jonatan se yon Direktè Managing nan TowerBrook Capital Partners kote li te depi fondasyon li yo. Li te deja yon Managing direktè nan Soros Prive Ekite. Anvan sa, Mesye Bilzin te yon manm nan Zòn Envestisman Direktè ak Zòn Envestisman Direktè Imobilye nan Goldman Sachs nan New York. Mesye Bilzin te resevwa BBA li nan Inivèsite Michigan e li te resevwa mba li nan Stanford Graduate School of Business.

 • Jill Borst
  Jere Direktè
  Goldman Sachs
  Jill Borst
  Jere Direktè

  Jill se yon patnè nan Goldman, Sachs & Co e se tèt la nan pousantaj enterè US Komèsyal ak ko-tèt nan Global Repo Komès. Li te rantre nan Goldman nan lane 2000 e yo te rele li Direktè Jeneral nan 2009 ak patnè nan 2012. Jill te resevwa yon BA nan Ekonomi, summa cum laude, ki soti nan Inivèsite Princeton ak yon sètifika nan Finans nan Sant Bendheim nan Finans. Li se yon Mentor nan yon parèy nan klas 15 TEAK a ak rantre nan Komisyon Konsèy la TEAK nan 2017.

 • Doktè Denise Brown-Allen
  Direktè Egzekitif
  Doktè Denise Brown-Allen
  Direktè Egzekitif
  Doktè Denise Brown-Allen pote 25 ane eksperyans nan TEAK kòm li vin katriyèm Direktè Egzekitif li yo, kòmanse manda li an Jiyè 2021. Anvan li te rantre nan TEAK, Denise te sèvi kòm chèf asosye lekòl / tèt lekòl siperyè nan lekòl katedral nasyonal la. Denise te responsab pou pwogram lavi akademik ak lekòl pou elèv ki nan klas 9yèm jiska 12yèm ane ak depatman akademik pou klas 4-12. Li te travay kole kole ak tokay li nan St. Alban, lekòl ti gason vwazin lan, pou kowòdone pwogram ant de lekòl yo. Li te chaje avèk kowòdone plizyè fòs travay pou aplike plan estratejik lekòl la, sipèvize pwogram teknoloji akademik yo, ak pwomosyon metòd pou sipòte byennèt akademik, sosyal ak emosyonèl elèv yo. Pandan ke li anbrase responsablite li kòm yon lidè lekòl soti nan 2016 nan fen ane a akademik nan 2021, Denise pran swen opòtinite pou yo travay kole kole ak elèv yo kòm yon pwofesè ak konseye fakilte. Denise se pwodwi fyè lekòl katolik ki sòti nan lekòl sakreman beni nan Newark pou Marylawn nan zoranj Akademi ak Seton Hall University nan South Orange, NJ. Denise te sèvi Alma Mater li, Marylawn, kòm yon manm nan Komisyon Konsèy la nan administratè ak Ko-Prezidan nan Marylawn Alumnae Asosyasyon an. Pandan li nan Seton Hall, Denise te pwomèt Delta Sigma Theta e li se yon Manm Golden Life nan sorority la. Aprè li te konplete bakaloreya li nan Matematik, Denise te kòmanse karyè antrepriz li kòm yon pwogramè antre nan nivo ak New Jersey Bell. Li leve nan ranje jesyon yo vin Direktè pou Devlopman lojisyèl. Pandan li te anplwaye ak Bell, li te touche Mèt li nan Administrasyon Biznis nan Maketing nan Inivèsite Farleigh Dickinson. Denise tranzisyon nan dezyèm karyè li, ansèyman, lè li te rantre nan Montclair Kimberley Academy (MKA) fakilte a nan Montclair, NJ. Li te kòmanse kòm yon pwofesè syans matematik ak enfòmatik epi finalman te sèvi kòm Prezidan Depatman Matematik. Pandan manda li nan MKA, li te kenbe plizyè pozisyon administratif tankou Dean nan lavi elèv, Dean nan elèv yo, Direktè asosye nan admisyon, Direktè asosye nan konsèy kolèj, ak asistan tèt lekòl la Upper. Sepandan, wòl ki pi satisfè li yo te sa a nan pwofesè, konseye, ak konseye fakilte nan Pwogram lidè kanmarad, Habita pou limanite, ak tout koulè klib. Tout tan tout tan k ap chèche ekselans nan akitivite pwofesyonèl li yo ak nouvo opòtinite pou aprantisaj, Denise retounen nan Seton Hall nan travay nan direksyon doktora li nan lidèchip edikasyon ak administrasyon, ki li ranpli nan senk ane pandan y ap travay a plen tan. Disètasyon li a, "Yon etid quantitative deskriptif nan reyisit akademik la nan elèv nwa nan lekòl segondè ki pa piblik," egzamine diferans lan siksè ant elèv nwa ak blan nan lekòl ki pa piblik. Denise te rele yon Edward E. Kamarad Ford nan Asosyasyon Nasyonal Aspirasyon Pwogram Tèt Lekòl Endepandan an 2006. Kòm yon Kamarad, Denise kontinye efò li yo devlope yon pwogram konplè Sèvis Aprantisaj nan Akademi an Montclair Kimberley. Denise te dirije kreyasyon patenarya inik lekòl la ak lekòl charter TEAM Academy nan Newark. Atravè pwogram sa a, elèv yo te sèvi kòm pwofesè matematik epi yo te bay klas atizay ak leson mizik pou elèv TEAM Academy yo, pandan ke fakilte te sèvi kòm konseye pou elèv wityèm ane ki te vle pouswiv admisyon nan lekòl endepandan yo. Pandan manda li kòm Kowòdonatè Pwojè Sèvis Kominotè Lekòl Segondè Montclair Kimberley Academy, elèv yo pataje angajman li nan sèvis kominotè nan efò volontè ki benefisye anpil òganizasyon charitab. Denise te dirije ekip travay nan elèv yo ak fakilte yo patisipe nan pwojè bilding Habita pou limanite nan Newark, Paterson, Philadelphia, North Carolina, Mississippi, ak Meksik. Nan onè li, Montclair Kimberley etabli Dr. Denise Brown-Allen Prim Sèvis Kominotè yo rekonèt gradye granmoun aje ak dosye egzanplè nan sèvis pandan ane lekòl segondè yo. Apre prèske 15 ane nan sèvis nan Montclair Kimberley Academy, Denise te pare yo chache nouvo defi administratif yo. Li te aksepte pozisyon Direktè lekòl siperyè nan lekòl Pingry nan Martinsville, New Jersey, an jiyè 2009. Li prezante kominote a Pingry nan opòtinite sèvis ak pepinyè ak lekòl elemantè nan Newark, ki gen ladan 100 Legacy Academy Charter School la. Li te sèvi kòm Vis Prezidan Komisyon Konsèy la nan administratè. Li kontinye angajman li nan sèvis mondyal nan lidèchip li nan yon kontenjan nan fakilte yo travay avèk pwofesè Afriken nan Cairo, peyi Lejip la, pandan ete 2010 la. Denise ak mari li, Douglas, se vid-nesters ki abite nan Maplewood, NJ. Yo fyè de de pitit gason yo grandi, Danyèl, yon gradye nan University of Virginia, ak Dorian, yon gradye nan kolèj Dartmouth ki te avèk siksè angaje nan karyè respektif yo.
 • Jason L. Caldwell
  Direktè admisyon
  Lekòl Horace Mann
  Jason L. Caldwell
  Direktè admisyon

  Jason Caldwell te nan jaden Admisyon Lekòl Endepandan pou 15 ane, ki te deja sèvi kòm Direktè Admisyon Lekòl Mwayen ak Upper nan Enstiti Packer Collegiate nan Brooklyn e kounye a kòm Direktè Pepinyè - Admisyon 12yèm ane nan Alma Mater li, Horace Mann. Lekòl ki sitiye nan Bronx, New York. Anvan sa, anvan li te travay ak TEAK Fellowship la, Jason te sèvi sou konsèy New York zouti (Anvan Summberbridge) ant 2010-2019 ak te sèvi nan Komisyon Konsèy atistik pou jèn (yon pwogram anrichisman Sid Afriken ki baze sou pou elèv yo) soti nan 2009-2012. Li te kòmanse karyè li kòm Rejyonal admisyon Dean pou Mid-Atlantik la nan Swarthmore College. Anplis de sa nan travay li nan edikasyon, Jason se yon senarist ak yon ti ponyen nan pwojè televizyon nan devlopman. Jason ap viv nan seksyon Riverdale nan Bronx ak madanm li, Demetra ak pitit fi, Cameron ak Alexis.

 • Brad Coppens
  Direktè Jeneral
  Patnè Kapital InTandem
  Brad Coppens
  Direktè Jeneral

  Brad Coppens se yon Direktè Senior Managing nan kapital InTandem. Anvan rantre nan InTandem, li te yon Direktè Senior Managing nan yon patnè ekite. Mesye Coppens te konsantre sitou nan endistri swen sante e li te travay sou anpil envestisman nan tou de swen sante ak teknoloji ki pèmèt endistri sèvis yo. Soti nan 2012 a 2014, Brad te viv nan São Paulo, Brezil, ak dirije efò envestisman One patnè ekite 'anvan nan rejyon an. Mesye Coppens te sèvi kòm yon manm nan konsèy administrasyon yo nan AdaptHealth, AMT / RestorixHealth, Ernest Health, OneLink, ResultsCX, Allied, Cless Cosméticos, Portal de Documentos, Prodigy Health Group, Simplura Health Group, Systagenix Wound Management, Unicoba, Wow! Nitrisyon ak X-rit. Mesye Coppens te patisipe tou pwofondman nan envestisman One Equity Partners nan ArthroCare ak Wright Medical. Brad te sèvi kòm yon Mentor nan yon parèy nan dizyèm klas TEAK la ak rantre nan Komisyon Konsèy la nan 2018. Brad te rele tou TEAK 2016 Volontè pou Ane a. Brad ap viv nan Plandome, NY ak madanm li, Brett ak de pitit yo.

 • Kenneth Fox
  Managing kreye patenarya
  Stripes
  Kenneth Fox
  Managing kreye patenarya

  Ken se fondatè a ak yon patnè jere nan bann, yon kwasans-oryante kabinè avoka prive ki envesti nan entènèt ak biznis pwodwi konsomatè Branded. Ken se yon antreprenè seri e li se tou ko-fondatè A10 Capital ak entènèt Capital Group. Ken te resevwa yon BS nan Ekonomi nan Penn State epi li te sèvi kòm yon Mentor nan yon manm nan sizyèm klas TEAK la.

 • Jared S. Hendricks
  Direktè Jeneral
  Centerbridge
  Jared S. Hendricks
  Direktè Jeneral

  Jared ansanm Centerbridge nan 2006 epi li konsantre sou envestisman nan sektè teknoloji, medya ak telekominikasyon. Anvan li te rantre nan Centerbridge, Jared te yon Asosye nan Silver Lake Patnè, yon kabinè avoka prive konsantre sou envestisman nan teknoloji ak konpayi kwasans ki gen rapò opere nan echèl. Anvan sa, Jared te yon analis Bankè Envestisman nan Global Endistriyèl ak Sèvis Gwoup nan Credit Suisse First Boston. Jared gradye sòm ak laude ak yon BS nan lekòl Wharton nan University of Pennsylvania. Jared sèvi nan Konsèy Administrasyon Ameriken Renal Holdings, Inc (ak antite afilye), IPC Corp (ak antite afilye), Ligado Networks LLC ak tablo afilye ak Syncsort Incorporated.

 • Jared L. Horowitz
  Vis Prezidan
  Newmark Group
  Jared L. Horowitz
  Vis Prezidan

  Jared se yon Vis Prezidan nan Newmark Group ki espesyalize nan lokatè ak pwopriyetè reprezantasyon kote li te depi 2013. Li te deja yon Direktè Egzekitif nan Cushman & Wakefield pou 13 ane sa yo. Anvan byen imobilye, Mesye Horowitz te pase 5 an nan jaden jesyon talan ki reprezante espò difizyon yo. Mesye Horowitz te resevwa yon BS nan Maketing nan Lehigh Inivèsite ak abite nan New York ak madanm li Ally ak de pitit yo.

 • Amran Hussein
  kreye patenarya
  Pòl, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP.
  Amran Hussein
  kreye patenarya

  Amran se yon patnè nan Pòl, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP, ki espesyalize nan òganizasyon an ak operasyon nan fon envestisman prive. Li te resevwa yon BA nan Smith College ak yon JD nan New York University School of Law, kote li te yon Editè Anplwaye Revizyon Lwa ak Chanjman Sosyal. Anvan lekòl lalwa, li te travay nan Environmentganizasyon Fanm pou Anviwònman ak Devlopman (WEDO), yon òganizasyon defans entènasyonal ki konsantre sou pwomosyon egalite ant fanm ak gason nan politik mondyal la. Amran te antre nan tablo TEAK la nan 2016.

 • Jacques S. Pierre
  Avoka Jeneral la
  Retrete Etazini ak Patnè Benefis
  Jacques S. Pierre
  Avoka Jeneral la

  Jacques S. Pierre rantre nan Etazini Retrèt ak Patnè Benefis nan mwa Out 2020 kòm Avoka Jeneral la. Responsablite li yo gen ladan konsèy ofisye konpayi an ak patnè sou done, kontra, pwoblèm travay, ak lòt zafè jeneral legal ak antrepriz.  

  Jacques vini nan USRBP ak yon karyè milti-fasèt ki te kouvri gouvènman, antrepriz, san bi likratif, ak kominote edikasyon. Dènyèman, Jacques te sèvi kòm yon Asistan Avoka Etazini nan Distri New Jersey, kote li te konsantre sou pouswiv krim kolye blan ak krim koripsyon piblik, pami lòt ka wo pwofil yo. Pandan tan li kòm yon pwosekitè federal, Jacques te travay nan Divizyon Pwosekisyon Espesyal Pwokirè Ameriken an, osi byen ke Swen Sante ak Inite Fwod Gouvènman an. Anvan sèvis Gouvènman li an, Jacques te travay pandan plizyè ane nan biwo New Jersey ak New York Lowenstein Sandler LLP, sitou konsantre pratik li sou litij biznis konplèks, lwa travay ak travay, ak zafè teknoloji. Jacques te sèvi tou kòm yon grefye lalwa pou Chèf Jistis Tribinal Siprèm New Jersey kote li te ede Tribinal la sou yon varyete zafè legal.

  Anvan karyè legal li, Jacques te sèvi kòm Direktè nan de ti òganizasyon edikasyonèl ki pa pou pwofi nan zòn New York. Jacques te travay tou kòm yon pwofesè istwa lekòl segondè. Jacques rete angaje nan edike jèn pa aktyèlman ap sèvi nan Komisyon Konsèy la nan Direksyon nan TEAK Fellowship la ak Komisyon Konsèy la nan administratè pou lekòl segondè MESA Charter.  

  Jacques te resevwa bakaloreya li nan Arts nan Etid Ameriken ak Etid Afriken Ameriken nan Inivèsite Wesleyan, ak doktè Juris li nan Rutgers School of Law - Newark. Jacques admèt nan pratik nan tou de Eta New Jersey ak Eta New York. 

 • Robert J. Kalsow-Ramos
  kreye patenarya
  Apollo Jesyon
  Robert J. Kalsow-Ramos
  kreye patenarya

  Robert se yon kreye patenarya nan Ekite Prive sitou konsantre sou envestisman nan teknoloji a ak sektè sèvis biznis. Anvan yo rantre nan Apollo nan 2010, Robert te yon manm nan gwoup la Banking Envestisman nan Morgan Stanley. Li sèvi sou tablo direktè yo nan Tech Done Kòporasyon, Intrado, ak Fellowship a TEAK. Robert te sèvi nan tablo direktè Hexion Inc., Momentive Performance Materials, ak Noranda Aluminium e li te enplike nan envestisman kabinè avoka nan Evertec Inc. Robert te resevwa BBA li nan Stephen M. Ross School of Business nan University of Michigan, kote li gradye ak distenksyon segondè.

 • Christina Seda-Acosta
  Litij Associate
  Patterson Belknap Webb & Tyler
  Christina Seda-Acosta
  Litij Associate

  Christina Seda-Acosta se yon asosye litij nan Patterson Belknap Webb & Tyler. Pratik li kouvri atravè yon pakèt domèn, ki soti nan diskisyon konplèks komèsyal ak envestigasyon entèn nan zafè travay. Travay Christina a tou enplike nan revizyon kontra ak negosyasyon pou kliyan rèstriktirasyon. Li se 2016 Kamarad Divèsite kabinè avoka a, ak yon manm nan Komite yo Divèsite ak Cybersecurity. Anvan li te rantre nan PBWT, Christina te grefye pou Jij Nelson Roman nan Distri Sid New York. Soti nan 2014 jiska 2016, li te sèvi kòm yon asosye litij nan Paul Weiss. Christina gradye nan Yale Law School nan 2014. Nan YLS, Christina te yon Ko-Direktè nan Defans Dwa pou Klinik Timoun ak Jèn yo, ak Vis Prezidan Asosyasyon Elèv Nwa Lwa a. Christina kounye a chita nan New York City Bar Association Edikasyon & Lwa Komite a. Deyò nan pwofesyon legal la, li te patisipe nan yon kantite òganizasyon dedye a sèvi timoun lekòl Vil New York, ki gen ladan TEAK a, ak Legal Outreach. Christina se yon manm nan klas 2 TEAK.

 • Pòl Spivey
  Search konsiltan
  Phillips Oppenheim
  Pòl Spivey
  Search konsiltan

  Pòl se yon konsiltan rechèch ak konpayi rechèch egzekitif la nan Phillips Oppenheim dedye a ranfòse lidèchip nan sektè a san bi likratif. Pòl te konseye yon gwo ranje nan kliyan san bi likratif sou rekritman, devlopman donatè yo ak gouvènans tablo. Pòl te sèvi kòm Prezidan Fondasyon Edwin Gould pou Timoun, sipòte edikasyon, devlopman jèn yo ak alfabetizasyon finansye. Apre yon estaj pandan tout ane a ak Konsèy Edikasyon Vil New York, Pòl te vin Direktè Egzekitif Sipòtè pou Opòtinite Edikasyon, angaje nan akonplisman elèv ki pa gen anpil lajan. Ane Pòl kòm yon travayè pou dwa moun pou Sash Nwa nan Lafrik di sid nan fen ane 1980 yo enspire l 'nan sipòte jèn defavorize tou de aletranje ak nan kay la. Touswit apre gradyasyon li nan kolèj, Pòl te travay kòm yon analis finansye pou Goldman Sachs. Paul aktyèlman chita sou tablo konsèy Exponent filantropi ak nan sant vil New York. Sèvis konsèy anvan an gen ladan devwa li kòm Prezidan Asosyasyon Egzekitif Fondasyon Nwa, Sekretè Konsèy sou Fondasyon yo ak Vis Prezidan Filantropi New York. Pòl te sèvi tou nan konsèy administrasyon Connecticut Upward Bound, Enstiti Ackerman pou Fanmi an ak Komisyon Konsèy Boricua College. Kòm yon ansyen elèv fidèl, Pòl te sèvi nan konsèy administrasyon lekòl Eaglebrook ak Inivèsite Wesleyan pandan li te reprezante lekòl St. Paul a kòm yon reprezantan rejyonal elèv yo.

 • Judson Traphagen
  kreye patenarya
  Chache Patnè Penny
  Judson Traphagen
  kreye patenarya

  Jud se yon envestisè prive ak patnè nan Plough Patnè Patenè Plough. Anvan yo rantre nan Plough Penny, li te travay soti nan 1989 jiska 1998 nan Japonica Patnè pou, yon antrepriz antrepriz ki kouri pa Paul Kazarian. Li te resevwa yon BA nan Istwa nan Denison University nan 1989 ak yon MBA nan Columbia Business School an 1994. Jud se sou tablo a nan administratè nan Lang Sant pou Antreprenarya nan Columbia biznis Lekòl la, lekòl la Eaglebrook, ak bous Teak a.

 • Robert S. Kaplan (ko-fondatè Komisyon Prezidan Emeritus)
  Prezidan ak Direktè Jeneral
  Rezèv Federal Bank nan Dallas
  Robert S. Kaplan (ko-fondatè Komisyon Prezidan Emeritus)
  Prezidan ak Direktè Jeneral

  Robert te nonmen kòm trèzyèm prezidan ak Direktè Jeneral Bank Rezèv Federal Dallas nan 8 septanm 2015. Li te deja Martin Marshall Pwofesè nan Jesyon Pratik nan Administrasyon Biznis ak Harvard Business School Senior Associate Dean pou Resous Ekstèn. Yon Direktè Senior nan Goldman, Sachs & Co, Rob Joined Corporate Depatman Finans konpayi an kòm yon Asosye nan 1983 e li te vin yon Direktè Managing nan 1990. Rob se Ko-Prezidan an nan Komisyon Konsèy la nan Pwojè ALS, Ko-Prezidan nan Harvard la. NeuroDiscovery Sant Konsèy, ak yon manm nan Komisyon Konsèy la nan Harvard Medical School, mize jwif yo, ak jwif teyoloji Seminè a. Rob se otè a nan Kisa Pou Mande Moun nan nan glas la (Harvard Biznis Revizyon pou laprès, 2011) epi li se tou yon gradye nan University of Kansas (1979) ak Harvard Business School (1983). Li rantre nan Komisyon Konsèy TEAK la an 1998.

 • Justine Stamen Arrillaga
  Fondatè & Prezidan Emeritus
  Fellowship nan TEAK
  Justine Stamen Arrillaga
  Fondatè & Prezidan Emeritus

  Justine Stamen Arrillaga se fondatè Fellowship TEAK la. Justine te sèvi kòm Direktè Egzekitif nan TEAK Fellowship nan 1998 jouk 2006 ak Lè sa a, kòm Komisyon Konsèy Ko-Prezidan soti nan 2006 jouk 2013, lè li te nonmen Prezidan Emeritus. Li se yon katriyèm jenerasyon Kalifòni, leve soti vivan nan Los Angeles. An 1992, Justine te gradye nan Inivèsite Brown epi li te demenaje ale rete nan Vil New York, kote li te kòmanse travay li nan òganizasyon san bi likratif e li te pwofondman deplase pa potansyèl la chanje nan pwogram anrichisman akademik ak pèsonèl pou jèn ti revni. Apre li te sèvi kòm Direktè Asistan nan Fondasyon an Tiger nan Manhattan ak Direktè Summerbridge nan Riverdale, yon pwogram anrichisman akademik nan Bronx la, li te fonde TEAK Fellowship la nan lane 1998. Touye moun trajik tou de pi bon zanmi anfans li, Teak Dyer, ak youn nan elèv li renmen anpil ki soti nan Bronx, DeWitt White, enspire li pou kreye TEAK Fellowship nan memwa yo. Justine ak mari li John Arrillaga, Jr. ap viv nan Nò Kalifòni ak Hawaii ak twa pitit gason yo. Justine se yon sendik nan StoryCorps ak yon sipòtè aktif nan Fon Timoun Kanbodyen yo ak Sant Sean Parker pou rechèch alèji nan Inivèsite Stanford, kote li se yon manm nan Konsèy Konsiltatif Kominote a. Justine te yon volontè chak semèn nan Fisher House nan Palo Alto VA a pandan dis ane e li se yon pent tout lavi, reprezante pa Art Dimansyon Galeri nan Los Angeles. Li renmen tenis, vwayaje ak l ap gade lavi TEAK Alums yo s'étandr nan fason inonbrabl bèl.