fbpx
Anons Istorik en

Patisipe

Fè yon enpak dirab nan lavi elèv nou yo

Lè ou sipòte TEAK, non sèlman ou ap ede elèv nou yo reyisi nan lekòl segondè ak nan kolèj - ou ap fè yon enpak ki dire lontan nan lavi yo ak sipòte yo jan yo antame sou pwochen tren akademik ak pwofesyonèl yo.

 

Donate


TEAK se prive finanse pa kontribisyon jenere tankou ou. Don ou ede sipòte chak fasèt nan pwogram nan ak se vital nan siksè nan òganizasyon an. Tout kontribisyon, kèlkeswa gwosè a, fè yon diferans.
Donate

 

 

Vin yon envestisè tè

 

 

Bay chak mwa, epi ou pral vin yon pati nan Pwogram Envestisè TEAK nou an, yon kominote pasyone dedye a edikasyon ak soutni misyon ak kwasans TEAK la.
Antre nan


Mentor


Pwogram Mentor popilè nou an konekte chak elèv klas 7yèm ane ak yon konseye adilt volontè ki sèvi kòm yon modèl pozitif, avoka, ak zanmi pou dire ane lekòl presegondè yo nan TEAK - yon angajman de ane ki ka kite yon enpresyon ki dire lontan. Dat sesyon enfòmasyon 2021 yo afiche kounye a. Tanpri klike anba a pou aprann plis.

Plis Detay
Kontakte info

Vanessa Greer nan (212) 288-6678 x120 oswa [imèl pwoteje]


Volontè


Ede nou ede elèv nou yo! Pandan tout ane a, volontè ede TEAK elèv kolèj ak devlopman pwofesyonèl yo nan pataje eksepsyon Sur sou tout bagay soti nan chemen pwofesyonèl yo nan tandans nan endistri yo.

 

Volontè

Anboche yon Entèn


Eksperyans nan estaj yo enpòtan anpil pou yon edikasyon ki byen fòme epi bay elèv yo opòtinite pou yo aprann ak grandi nan anviwònman vit-ritm, nan mond reyèl la.

Plis Detay


Kòmanse yon kanpay


Nou akeyi lòt moun pou kòmanse kanpay pou benefisye TEAK. Kit li patisipe nan yon maraton, mete kanpe yon evènman kominote lokal yo, yon pwojè Mitzvah, oswa lòt lide kreyatif pou ranmase lajan, nou ta renmen tande lide ou yo. Tanpri kontakte Tara Reed pou plis enfòmasyon. 

 

Kòmanse yon kanpay