fbpx
Anons Istorik en

Enfòmasyon Sou

Transfòme Lavi. Leve kominote yo.

Misyon nou

Fellowship TEAK kwè ke motivasyon ak potansyèl, pa sikonstans ekonomik, ta dwe detèmine avni yon elèv. TEAK déblotché aksè nan yon edikasyon eksepsyonèl ak eksperyans transfòmasyon pou elèv NYC eksepsyonèl, ki moun ki sèvi ak opòtinite sa yo chanje lavi yo ak mond lan bò kote yo.

 

TEAK se yon pwogram gratis ki ede elèv talan ki soti nan fanmi ki pa gen anpil revni reyalize potansyèl yo. Atravè kou entansif apre lekòl ak ete, TEAK prepare elèv lekòl presegondè yo pou yo rantre nan lekòl segondè ak kolèj ki pi selektif nan peyi a. Sistèm sipò solid TEAK asire ke elèv yo ap boujonnen nan lekòl segondè endepandan yo (lajounen ak anbakman) epi yo gradye nan kolèj, pare pou pouswiv objektif pwofesyonèl yo ak enpak pozitif sou mond lan.

 

 

 

Istwa Nou

 

Nan 1998, Justine Stamen Arrillaga te fonde Fellowship nan TEAK nan memwa DeWitt Blan (1981 - 1997) ak tèk Dyer (1970 - 1988), de moun ki pre l 'ki gen lavi yo te trajik koupe kout. Vle bay lòt jèn opòtinite pou yon avni briyan, li te kreye yon pwogram pou ede elèv aspiran yo itilize edikasyon pou simonte difikilte ekonomik yo epi reyalize potansyèl yo.

 

Kòmanse ak yon klas pyonye nan 22 elèv setyèm ane, Justine dirije TEAK ak jere kwasans li yo pou uit ane. An 2005, Lynn D. Sorensen te ranplase Justine kòm Direktè Egzekitif TEAK, e an 2015, John F. Green te vin twazyèm Direktè Egzekitif TEAK la. Kòmanse ak premye kòwòt la, yo te aksepte 100 pousan nan TEAK Fellows nan tèt lekòl endepandan, piblik, ak pawasyal. Chak moun ki pa marye te enskri nan kolèj 4 ane; nan sa yo, 89 pousan te antre nan lekòl tèt-niveau, ki gen ladan yon mwayèn de 30 pousan nan Lig la Ivy chak ane. Nan elèv yo ki te konplete Fellowship la, 89 pousan yo gradye nan kolèj ak lidè nan pwofesyon miltip.

 

Pandan ke li ap kontinye travay debaz li yo nan prepare elèv yo pou aplike pou ak reyisi nan lekòl segondè tèt yo ak kolèj, TEAK te elaji pwogram li yo sou kou nan istwa li yo pi byen reyalize ak bati sou objektif sa yo. An 2008, TEAK selebre premye klas li yo nan gradye nan kolèj. An 2012, TEAK chanje pwen antre pwogram lan soti nan klas 7yèm ane pou rive nan klas 6yèm ane pou ogmante preparasyon elèv anvan yo antre nan lekòl segondè solid yo. Nan 2019, apre yon kanpay kapital siksè, Gade tounen> kap pou pi devan, TEAK elaji pwogram li yo pa 50%, ogmante enskripsyon soti nan 30 elèv pou chak kòwòt a 45 Fellows. Jodi a, TEAK rete yon pwogram dirab men inovatè, ouvri pòt pou opòtinite edikasyonèl ekselan e prepare elèv yo pou yo reyisi ak dirije nan lekòl yo, pwofesyon yo, ak kominote yo.
Tèk ak DeWitt