fbpx
Anons Istorik en

Fè nominasyon yon klas 6yèm ane

Nou pa aksepte nominasyon ankò pou ane akademik 2020-2021 la.

 

Tanpri tcheke tounen ane pwochèn. Si ou gen nenpòt kesyon, tanpri imèl [imèl pwoteje].

Aplikan ki kalifye yo dwe:

• Fè yon rezidan NYC enskri nan sizyèm ane nan ane akademik 2020-2021 la

• Reyalize 90% ak pi wo a nan tout klas akademik yo

• Soti nan fanmi ki gen bezwen finansye

• Fè yon sitwayen or rezidan pèmanan nan peyi Etazini (kondisyon paran pa obligatwa)

• Fè gwo prezans ak dosye ponktyalite

 

Mèsi! Pou pran yon sesyon enfòmasyon TEAK pou lekòl ou a, tanpri kontakte Danielle Holman, Direktè admisyon, nan 212-288-6678 × 104 oswa [imèl pwoteje].

 

Kouman pou aplike pou