fbpx
Anons Istorik en

Fè nominasyon yon klas 6yèm ane

Aplikasyon pou admisyon pou 2021-2022 louvri kounye a. Si ou ta renmen nonmen yon aktyèl elèv klas 6yèm ane tanpri li anba a pou plis enfòmasyon ak kalifikasyon.

 

Aplikan ki kalifye yo dwe:

• Fè yon rezidan NYC enskri nan sizyèm ane nan ane akademik 2021-2022 la

• Reyalize 90% ak pi wo a nan tout klas akademik yo

• Soti nan fanmi ki gen bezwen finansye

• Fè yon sitwayen or rezidan pèmanan nan peyi Etazini (kondisyon paran pa obligatwa)

• Fè gwo prezans ak dosye ponktyalite
 
Si ou konnen yon elèv ki satisfè kondisyon sa yo, tanpri ranpli fòm nominasyon an isit la.
 
Si ou gen nenpòt kesyon, tanpri imèl [imèl pwoteje].
 
Mèsi! Pou pran yon sesyon enfòmasyon TEAK pou lekòl ou a, tanpri kontakte James Bravo, Direktè admisyon, nan 212-288-6678 × 190 oswa [imèl pwoteje].

 

Kouman pou aplike pou