fbpx
Anons Istorik en

Transfòme lavi.
LIFTE KOMINOTE.

Patisipe

Fellowship nan TEAK se yon pwogram ki baze sou NYC gratis ki ede elèv ki gen talan ki soti nan fanmi ki gen revni fèb yo kapab reyalize potansyèl yo. Atravè kou entansif apre lekòl ak ete, TEAK prepare elèv lekòl mwayen yo pou antre nan lekòl segondè ak kolèj pi selektif nan peyi a. Gwo sistèm sipò TEAK a asire ke elèv yo ap boujonnen nan lekòl segondè yo epi gradye nan kolèj, pare pou pouswiv objektif pwofesyonèl yo ak enpak pozitif sou mond lan.

0

Mwayèn nòt SAT pou klas nan 2021

0

Touche nan èd ekolaj pou 2025 gradye nan kolèj

0%

nan depans ekolaj ki kouvri pou klas kolèj nan 2024 nan prim finansye

0%

nan TEAK Fellows yo pral premye a nan fanmi yo gradye nan kolèj

0%

Matriculate to Ivy League la
Pwogram

Pwogram lekòl presegondè ak plasman lekòl segondè

Avèk yon konsantrasyon sou siksè akademik nan lavni ak kwasans pèsonèl, pwogram rijid nou an prepare elèv yo pou pwosesis admisyon trè selektif nan lekòl segondè.

Pwogram

Pwogram lekòl segondè ak konseye pedagojik kolèj

Nou bay sipò akademik, eksperyans transfòmasyon ete, estaj, ak opòtinite sèvis ansanm ak gidans kolèj yo sipleman resous ofri nan lekòl segondè yo.

Pwogram

Siksè nan kolèj

Lè elèv yo tranzisyon soti nan lekòl segondè yo, yo gen aksè nan pwogram dinamik nou an vizan nan direksyon pou siksè kolèj ak preparasyon pou karyè.

admisyon
admisyon

Elèv yo kalifye pou admisyon nan TEAK nan sezon otòn nan sizyèm yo
ane klas la.
Plis Detay
vwayaj
Vwayaj la

Swiv youn nan elèv nou yo soti nan admisyon nan fini nan pwogram nou yo ak pi lwen pase.
Gade Montage a
rezilta
Rezilta

Nou pran fyète nan zanmi eksepsyonèl nou yo ak siksè nan yo te jwenn nan tè.
Gade Stats yo

San yo pa tèk mwen ta kontinye ap viv yon lavi satisfaksyon, pa janm menm apwoche tout potansyèl mwen an. Mwen kounye a yon elèv nevyèm ane nan kolèj Williams epi mwen toujou dekouvri sa mwen kapab. Mwen gen tè ​​pou di mèsi pou sa.

Kolèj Williams

Yon TEAK Fellow se pwòp tèt ou-motive. Li komèt tèt li nan aprantisaj paske li jwi li epi li konnen ke li pral benefisye l 'nan tan kap vini an.

Lekòl St George la

Mwen itilize yo kwè ke mwen te pwodwi a nan espere ke yo te tounen nan echèk, men mwen te aprann ke mwen te pwodwi a nan rèv ki jis bezwen wè yon limyè diferan. E ke limyè te TEAK.

Lekòl Charter Charter Bronx pou Ekselans

Anvan vini nan tè, mwen pa janm te konnen ki kote travay di ka mennen. Apre de ane entans, mwen kounye a yon elèv nan Concord Academy ak wè ki jan detèminasyon peye la.

Concord Academy, lekòl segondè

"Mwen te aprann pa sèlman ki jan yo rèv, men sa mwen merite pou yo rèv sa yo.

Wesleyan University

Tout moun ki vini nan tè yo trè awizom. Yo devwe, travay di, epi yo soti fè bagay dwòl.

Brown Inivèsite Alpert Medikal Lekòl la

Patisipe

Men kèk fason ou ka fè yon diferans

don
Fè yon don

Don ou sipòte pwogram nou yo e li enpòtan anpil pou ede elèv yo rive jwenn tout potansyèl yo.
Fè yon don
konseye
Mentor

Nou toujou ap chèche pasyone, volontè devwe ki pataje pasyon nou pou transfòme lavi.
Plis Detay
travay kòm volontè
Volontè

Vin yon konseye TEAK nan yon Kamarad oswa yon konseye pwofesyonèl pou ansyen elèv yo ak bay sipò anpil valè.
Plis Detay