fbpx
Hình nền nổi bật

Ban thế hệ tiếp theo

 

 

Hội đồng thế hệ tiếp theo TEAK bao gồm các chuyên gia trẻ, những người có đam mê giúp TEAK đạt được sứ mệnh trao quyền cho các sinh viên đặc biệt để đạt được tiềm năng đầy đủ của họ bất kể tình hình tài chính của họ. Hội đồng thế hệ tiếp theo hỗ trợ TEAK thông qua việc gây quỹ, tình nguyện, cố vấn và truyền bá về tổ chức.

 

MATTHEW SPIRO (Đồng chủ tịch)
Giám đốc điều hành
Quản lý vốn Atalaya LP

 

VÒI (Đồng chủ tịch)
Giám đốc điều hành
Nhóm tài trợ tài chính
Credit Suisse

 

DAVID ANDERbucks
Tư vấn Văn hóa & Nghệ thuật
Cộng sự Bloomberg

 

TARIF CHOWDHURY (TEAK Lớp 3)
Gây mê
Trung tâm y tế Đại học NYP-Columbia

 

LISSETTE DURAN (TEAK Lớp 2)
Liên kết
Paul Weiss

 

LAMPEN LAUREN
Tư vấn
Chiến lược trên đường chân trời

 

JOHN LANTZ
Liên kết giao dịch MBS
MUFG-Ngân hàng Tokyo

 

BƯỚC LANZA
đối tác
PricewaterhouseCoopers

LASSAR SARAH
Giám đốc điều hành
Quản lý tài sản JP Morgan
Cổ phiếu Hoa Kỳ

 

INNA MARYASINA (TEAK Lớp 9)
Senior Associate
Capital One

 

CÔNG VIÊN JEFF (TEAK Lớp 4)
Kỹ sư phần mềm
Etsy

 

ĐẠI LÝ (TEAK Lớp 2)
Điều hành tài khoản doanh nghiệp
microsoft

 

RAYMAN
đối tác
Quản lý toàn cầu Apollo

 

XÃ HỘI NATASHA
Hiệu trưởng
Kohlberg, Kravis, Roberts & Co.

 

TRACY VO
Hiệu trưởng
Quản lý toàn cầu Apollo