fbpx
ਫੀਚਰਡ ਪਿਛੋਕੜ ਚਿੱਤਰ

ਐਲੂਮਨੀ ਸਪੌਟਲਾਈਟ: ਲੀਜ਼ਾ ਸਕੌਟ

 

ਐਮਿਲੀ ਮੋਰੋਚੋ, ਟੀਈਕ ਕਲਾਸ 15 ਅਤੇ ਟੀ ​​ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਲੀਜ਼ਾ ਸਕੌਟ, ਟੀਈਕ ਅਲੂਮਨਾ ਕਲਾਸ 9, ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰ ਸਕੂਲ, ਸਵੈ-ਦੇਖਭਾਲ, ਅਤੇ ਟੀਏਕੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਬੈਠ ਗਈ.